Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang “Điều khoản sử dụng” của website hopnhatchem.com. Trang này xác định các quy định và điều kiện mà bạn phải tuân thủ khi sử dụng dịch vụ và truy cập vào trang web của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản dưới đây trước khi tiếp tục sử dụng trang web.

1. Chấp nhận điều khoản: Khi bạn truy cập và sử dụng trang web hopnhatchem.com, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định trong trang này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.

2. Sử dụng trang web: a. Độ tuổi: Bạn phải đủ tuổi pháp lý để sử dụng trang web và thực hiện các giao dịch pháp lý liên quan. Nếu bạn chưa đủ tuổi, bạn phải có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ.

b. Thông tin cá nhân: Khi sử dụng trang web, bạn đảm bảo rằng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp là chính xác, đầy đủ và không gian lận. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và thông tin cá nhân của mình.

c. Hạn chế sử dụng: Bạn cam kết sử dụng trang web chỉ cho các mục đích hợp pháp và không vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào. Bạn không được sử dụng trang web để gây hại, xâm phạm quyền riêng tư, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.

3. Bản quyền và sở hữu trí tuệ: a. Bản quyền: Trang web hopnhatchem.com và tất cả nội dung, hình ảnh, biểu đồ, logo và tài liệu khác liên quan đến trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Bạn không có quyền sao chép, phân phối, sửa đổi hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.

b. Quyền sở hữu trí tuệ: Tất cả quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các ý tưởng, thiết kế, dữ liệu, giao diện người dùng, mã nguồn, và các thành phần khác, thuộc quyền sở hữu của chúng tôi và các bên sở hữu thứ ba. Việc sử dụng trang web không đưa cho bạn bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào.

4. Thay đổi và chấm dứt: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ trang web hopnhatchem.com mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc thay đổi hoặc chấm dứt trang web.

5. Liên kết đến trang web bên thứ ba: Trang web hopnhatchem.com có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc hành vi của các trang web bên thứ ba này. Việc sử dụng các trang web bên thứ ba là tùy ý và bạn chịu trách nhiệm riêng về việc truy cập và sử dụng chúng.

6. Thay đổi điều khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào. Bạn nên xem xét lại trang “Điều khoản sử dụng” để cập nhật thông tin mới nhất. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

7. Liên hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về các điều khoản và điều kiện này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng trước khi tiếp tục sử dụng trang web hopnhatchem.com. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tuân thủ các điều khoản và điều kiện quy định.